NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning

21. oktober la Aksjelovutvalget frem sin utredning NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning. Her fremmes en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Dokumentet kan lastes ned ved å klikke på (denne lenken).

<< Tilbake
Member of Nexia International
Disclaimer

NYHETER FRA REVISORFORENINGEN.NO

SØK I BRØNNØYSUNDREGISTRENE

  • Søk på navn eller organisasjonsnummer

KALENDER

  • 06.11.17.Frist for innsending av a-melding
  • 15.11.17.Frist for betaling av forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift
  • 15.11.17.Betaling av forskuddsskatt, personlige skatteytere
  • 01.12.17.Søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær tomånedlig mva-melding
Powered By Zetta