NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning

21. oktober la Aksjelovutvalget frem sin utredning NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskapning. Her fremmes en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Dokumentet kan lastes ned ved å klikke på (denne lenken).

<< Tilbake
Powered By Zetta