Nye krav til kassasystemer og registrering av kredittsalg

Ny lov og forskrift om krav til kassasystem trer i kraft 1. januar 2017 og omhandler krav til kassasystemer som tilbys fra denne dato. De bokføringspliktige må senest innen 1.1.2019 ta i bruk kassasystemer som tilfredsstiller de nye kravene.

Skattedirektoratet har 15. september 2016 også avgitt en prinsipputtalelse vedrørende hvilke krav som stilles til kassasystemene etter ny kassasystemlov når de benyttes til å registrere kredittsalg. (Les uttalelsen)

 

<< Tilbake
Powered By Zetta