Nye momsregler fra 2017

Mva-meldingen, bokføring og importmoms | Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen som erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.

Bokføringen av merverdiavgift må tilpasses den nye mva-meldingen, fra 1.1.2017.

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift.


Mva-meldingen og bokføring fra 1.1.2017

Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift. Alle terminer som gjelder 2016 skal imidlertid rapporteres på dagens oppgave. Den nye mva-meldingen gjelder transaksjoner fra 1.1.2017.

 

Forberedelser 2016

  • Regnskapssystemet må være tilpasset den nye mva-meldingen. Ta kontakt med din systemleverandør om du har spørsmål. Dette gjelder selv om selskapet ikke importerer noe.
  • Mva-koder og regnskapskonti må være tilpasset. Det kan være nye mva-koder og nye regnskapskonti som må tas i bruk for å spesifisere regnskapet, slik at det kan rapporteres riktig i den nye mva-meldingen som vil bestå av 19 poster.


Merverdiavgift på varekjøp fra utlandet (importmoms)

I dag inngår merverdiavgiften i tolldeklarasjonen og betales ved importen. Ofte er det en speditør som ordner dette på tollstedet på vegne av virksomheten. Virksomheter med løpende import har gjerne egen tollkreditt

Fra 2017 oppgis ikke lenger innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen. Virksomheten må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen. Mottatte tolldeklarasjoner må avstemmes mot deklarasjonsoversikten fra Altinn, en ny rapport fra Tolletaten som kommer i 2017, og som vil vise alle registrerte tolldeklarasjoner i perioden.

Beregnet avgift oppgis på mva-meldingen og betales ved oppgjør av moms, altså på forfall for den aktuelle mva-termin. Dersom virksomheten har fradragsrett for beregnet import-mva, fremkommer dette i egen post og netto utbetaling for importvaren bli kr 0.

I tillegg til innhenting av tolldeklarasjon, må den bokføringspliktige utarbeide dokumentasjon som viser beregnet grunnlag for merverdiavgift ved innførsel av varer, og selve avgiften. Deklarasjon og beregning skal sammen dokumentere transaksjonen i regnskapet.

 

Forberedelser 2016

  • Sett deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift. Virksomheten har ansvar for riktig beregning, innberetning og innbetaling av innførselsmerverdiavgift. Sett deg inn i hvor og hvordan du finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi. Oppskrift på beregning av tollverdi er å finne på www.skatteetaten.no.
  • Sjekk dine avtaler med regnskapsfører og eventuelle deklaranter/speditører. Se hva som eventuelt må endres eller krever ny kompetanse.Speditør skal ikke lenger beregne, innberette og legge ut for innførselsmerverdiavgift på vegne av importerende virksomhet. Virksomheten må selv sørge for dette gjennom mva-meldingen. Tenk også på at tolldeklarasjonene må være tilgjengelig for den/de som skal beregne avgiften.

Det er likevel slik at alle varer deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering, som i dag.

 

 

 

<< Tilbake
Powered By Zetta