Årsoppgjøret

Regnskapspliktige må innen seks måneder etter regnskapsårets slutt ha fastsatt årsregnskap og årsberetning etter regnskapslovens regler.


Regnskapsplikten er knyttet til foretaksform. Regnskapsloven § 1-2 første ledd definerer hvilke foretak som har regnskapsplikt. Regnskapspliktige vil i tillegg ha bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Enkeltpersonforetak og ikke-økonomiske foreninger med eiendeler under 20 millioner kroner og med færre enn 20 årsverk ansatt, og små ansvarlige selskaper, er unntatt fra regnskapsplikten. Dersom disse foretakene driver merverdiavgiftspliktig virksomhet eller plikter å levere næringsoppgave etter ligningsloven, må bokføringslovens regler følges. Det kreves ikke årsregnskap for slike foretak, men de kan frivillig utarbeide et årsregnskap etter regnskapslovens regler. Skattepliktige som ikke utarbeider årsregnskap, må i sin næringsoppgave følge skattelovens vurderingsregler.


Kilde: Facta, DnR Kompetanse AS
Member of Nexia International
Disclaimer

NYHETER FRA REVISORFORENINGEN.NO

SØK I BRØNNØYSUNDREGISTRENE

  • Søk på navn eller organisasjonsnummer

KALENDER

  • 06.11.17.Frist for innsending av a-melding
  • 15.11.17.Frist for betaling av forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift
  • 15.11.17.Betaling av forskuddsskatt, personlige skatteytere
  • 01.12.17.Søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær tomånedlig mva-melding
Powered By Zetta