Generalforsamling

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning behandles på generalforsamlingen. Regnskapet skal være avlagt senest seks måneder etter regnskapsårets utløp, det vil for de fleste si før 30. juni. Regnskapet må dermed være behandlet av generalforsamlingen innen dette tidspunktet.

Det er generalforsamlingen som fastsetter utbytte fra selskaper etter forslag fra styret. Generalforsamlingen kan ikke fastsette høyere utbytte enn det styret har foreslått.


Member of Nexia International
Disclaimer

NYHETER FRA REVISORFORENINGEN.NO

SØK I BRØNNØYSUNDREGISTRENE

  • Søk på navn eller organisasjonsnummer

KALENDER

  • 06.11.17.Frist for innsending av a-melding
  • 15.11.17.Frist for betaling av forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift
  • 15.11.17.Betaling av forskuddsskatt, personlige skatteytere
  • 01.12.17.Søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær tomånedlig mva-melding
Powered By Zetta