Underskrift

Årsregnskapet og årsberetningen skal underskrives av hele styret og daglig leder. Det er de som fyller vervene/stillingene på det tidspunkt årsregnskapet og årsberetningen fastsettes, som skal underskrive.

Årsregnskapet og årsberetningen dateres på dato for styremøte hvor årsregnskapet behandles.Member of Nexia International
Disclaimer

NYHETER FRA REVISORFORENINGEN.NO

SØK I BRØNNØYSUNDREGISTRENE

  • Søk på navn eller organisasjonsnummer

KALENDER

  • 06.11.17.Frist for innsending av a-melding
  • 15.11.17.Frist for betaling av forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift
  • 15.11.17.Betaling av forskuddsskatt, personlige skatteytere
  • 01.12.17.Søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær tomånedlig mva-melding
Powered By Zetta