Underskrift

Årsregnskapet og årsberetningen skal underskrives av hele styret og daglig leder. Det er de som fyller vervene/stillingene på det tidspunkt årsregnskapet og årsberetningen fastsettes, som skal underskrive.

Årsregnskapet og årsberetningen dateres på dato for styremøte hvor årsregnskapet behandles.Powered By Zetta