Presentasjonsvaluta og språk

Regnskapsvalutaen for årsregnskapet skal være norske kroner eller den valuta virksomheten i hovedsak er knyttet til (funksjonell valuta). Det er denne valutaen fortaket skal måle årsregnskapet i. Det vil si at regnskapsvalutaen skal benyttes ved vurderingen av de enkelte regnskapspostene. For å kunne bruke funksjonell valuta som regnskapsvaluta er det en forutsetning av bokføringen har skjedd i den funksjonelle valutaen. Dersom det utarbeides konsernregnskap, kan morselskapet anvende norske kroner i selskapsregnskapet selv om konsernregnskapet utarbeides i den funksjonelle valutaen.


Årsregnskapet kan presenteres i norske kroner, euro eller foretakets regnskapsvaluta. Dersom årsregnskapet presenteres i en annen valuta enn regnskapsvalutaen, skal det i en note til regnskapet opplyses om regnskapsvalutaen og omregningskurser. I et selskapsregnskap presentert i annen valuta enn norske kroner skal det opplyses om tilsvarende omregningskurser til norske kroner. Hensikten med kravet er å legge til rette for enkel omregning til norske kroner for kontrollmyndigheter, statistikkmyndigheter og andre brukere.


Regnskapsvalutaen for
årsregnskapet skal være norske
kroner eller den valuta virksomheten
i hovedsak er knyttet til.
Member of Nexia International
Disclaimer

NYHETER FRA REVISORFORENINGEN.NO

SØK I BRØNNØYSUNDREGISTRENE

  • Søk på navn eller organisasjonsnummer

KALENDER

  • 06.11.17.Frist for innsending av a-melding
  • 15.11.17.Frist for betaling av forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift
  • 15.11.17.Betaling av forskuddsskatt, personlige skatteytere
  • 01.12.17.Søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær tomånedlig mva-melding
Powered By Zetta