RekrutteringGenerelt

Når du skal sende oss en søknad er det viktig at du husker å legge ved følgende:

  • Søknadsbrev (1 A4 side)
  • CV (husk å føre på epostadresse og telefonnummer)
  • Vitnemål fra og med videregående skole
  • Eventuelle attester


Søknaden sendes til:

BHL DA
Elias Smiths vei 24
1337 SANDVIKA

Att: Arve Aanes Johansen


Eller pr. epost: aj @ bhl.no


Intervjuprosessen

Dersom bakgrunnen din er interessant for oss, vil du bli innkalt til intervju. Vi praktiserer 1-2 intervjuer, hver på ca. 1 time. Vanligvis vil en av partnerne i tillegg til HR-ansvarlig være tilstede. Formålet med intervjuene er å bli bedre kjent med deg og gi deg en mulighet til å finne ut mer om BHL. Vi legger vekt på at intervjuene skal ha en avslappet og rolig atmosfære.

Under et intervju ser vi blant annet etter følgende:

  • Personlige egenskaper - Er du både ansvarsbevisst og omgjengelig?
  • Motivasjon - Har du lyst til å bli en flink revisor/regnskapsfører?
  • Struktur - Klarer du å planlegge, samt få ting gjort?
  • Faglig dyktighet - Har du gode kvalifikasjoner?De fleste som begynner hos oss har oppstart tidlig på høsten, men vi rekrutterer også fortløpende gjennom året. Nøl derfor ikke med å ta kontakt!

 

Powered By Zetta