Våre medarbeidereSe egen oversikt over BHLs partnere på (denne siden)

 

Anders Sørjordet | registrert revisor | 40 85 44 88 | ans@bhl.no

Ann-Kristin Røv Stenbo | registrert revisor | 91 13 76 36 | akr@bhl.no

Eirik Nilssen | registrert revisor | 92 23 56 75 | ecn@bhl.no

Eivind Thue | statsautorisert revisor | 93 62 33 99 | et@bhl.no

Eli Gjengstø | sekretær | 93 24 61 77 | eg@bhl.no

Fredrik Halmrast Harvil | statsautorisert revisor | 91 60 44 25 | fhh@bhl.no

Hege Tveit Vikane | statsautorisert revisor | 90 95 49 70 | htv@bhl.no

Hilde Mønsdal | registrert revisor | 97 52 77 05 | hm@bhl.no

Ingrid Alsaker Backe | registrert revisor | 92 40 92 25 | ia@bhl.no

Kristin Os | registrert revisor | 41 45 56 69 | ko@bhl.no

Lars Einar Fjeldsaa | registrert revisor | 90 11 91 65 | lef@bhl.no

Line Teie | regnskapsansvarlig | 92 23 87 86 | lt@bhl.no

Lise Jelsnes Bakke | statsautorisert revisor | 41 43 65 49 | ljb@bhl.no

Liv Victoria K. Nordli | statsautorisert revisor | 91 15 66 81 | lkn@bhl.no

Martin H. Anundskaas | revisormedarbeider | 40 61 10 21 | mha@bhl.no

Miriam T. Johansen | registrert revisor | 97 67 97 22 | mtj@bhl.no

Renate Olsen | revisormedarbeider | 40 23 61 02 | ro @ bhl.no

Simen Bjørndalen | revisormedarbeider | 48 07 52 04 | sb@bhl.no

Stian A. Rendal | revisormedarbeider | 97 17 38 16 | sar@bhl.no

Vivi S. Norberg | registrert revisor | 92 43 44 86 | vn@bhl.no

Powered By Zetta