Andre tjenester


Vi har lang erfaring med granskning på vegne av aksjonærer, kreditorer, offentlige etater og andre.

Videre bistår vi i rettstvister som sakkyndige meddommere i saker innenfor økonomi, revisjon, regnskap, skatt og avgift.


Revisorlovgivningen
... setter grenser for hvilke tilleggstjenester vi kan yte til våre revisjonskunder.

Vi gir også rådgivningstjenester til andre.


Member of Nexia International
Disclaimer

NYHETER FRA REVISORFORENINGEN.NO

SØK I BRØNNØYSUNDREGISTRENE

  • Søk på navn eller organisasjonsnummer

KALENDER

  • 30.06.17.Fastsetting av årsregnskap og årsberetning
  • 05.07.17.Frist for innsending av a-melding
  • 17.07.17.Frist for betaling av forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift
Powered By Zetta