Skatt og avgift


Vi kan bidra med:
 • Skatte - og avgiftsrådgivning for selskaper/næringsdrivende og private
 • Utarbeidelse av ligningspapirer
 • Internasjonal skatterådgivning i samarbeid med Nexia og andre
 • Særskilte skatteregler for spesielle bransjer som rederier og andre
 • Arveavgift og generasjonsskifte
 • Oppfølging og klage på ligningsavgjørelser
 • Vurdering og oppfølging av merverdiavgift i virksomhetenMember of Nexia International
Disclaimer

NYHETER FRA REVISORFORENINGEN.NO

SØK I BRØNNØYSUNDREGISTRENE

 • Søk på navn eller organisasjonsnummer

KALENDER

 • 30.06.17.Fastsetting av årsregnskap og årsberetning
 • 05.07.17.Frist for innsending av a-melding
 • 17.07.17.Frist for betaling av forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift
Powered By Zetta