Regnskap


Vi kan bistå med regnskapstekniske tjenester som:
  • Utarbeidelse av regnskaper i henhold til God regnskapsskikk.
  • Implementering og utarbeidelse av revisjons- og regnskap i henhold til IFRS.
  • Utarbeidelse av perioderegnskaper og rutiner for økonomisk rapportering.
  • Utarbeidelse av konsernregnskap.
  • Implementering av nye regnskapsprinsipper m.v.

Vi kan i tillegg tilby opplæring av virksomhetens ansatte med bransjespesifikk fokus.
Dette kan blant annet inkludere etablering av kontrollrutiner.

Alle våre klienter får løpende tilsendt nyheter innen regnskapsfaget.
Member of Nexia International
Disclaimer

NYHETER FRA REVISORFORENINGEN.NO

SØK I BRØNNØYSUNDREGISTRENE

  • Søk på navn eller organisasjonsnummer

KALENDER

  • 06.11.17.Frist for innsending av a-melding
  • 15.11.17.Frist for betaling av forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift
  • 15.11.17.Betaling av forskuddsskatt, personlige skatteytere
  • 01.12.17.Søknad om endring fra mva-melding for årstermin til ordinær tomånedlig mva-melding
Powered By Zetta