Regnskap


Vi kan bistå med regnskapstekniske tjenester som:
  • Utarbeidelse av regnskaper i henhold til God regnskapsskikk.
  • Implementering og utarbeidelse av revisjons- og regnskap i henhold til IFRS.
  • Utarbeidelse av perioderegnskaper og rutiner for økonomisk rapportering.
  • Utarbeidelse av konsernregnskap.
  • Implementering av nye regnskapsprinsipper m.v.

Vi kan i tillegg tilby opplæring av virksomhetens ansatte med bransjespesifikk fokus.
Dette kan blant annet inkludere etablering av kontrollrutiner.

Alle våre klienter får løpende tilsendt nyheter innen regnskapsfaget.
Powered By Zetta