Aksjelovgivningen foreslås endret

Nærings- og fiskeridepartementet publiserte 21. april 2017 forslag om forenklinger i aksjelovgivningen. De vesentligste forslagene oppsummeres i det følgende:

Les mer

Nyheter vedrørende skatt og avgift

Vi viser til vårt nyhetsbrev av oktober 2016. Budsjettforliket som ble inngått 3. desember mellom regjeringspartiene medførte noen endringer i forhold til forslaget. I tillegg har vi omtalt enkelte andre nyheter vedrørende skatt og avgifter.

Les mer >>

Nytt regelverk for kassasystem

Som ledd i kampen mot svart økonomi i bransjer med mye kontantomsetning er det vedtatt nye og strengere regler for kassasystem. Disse fremgår av Kassasystemlova med tilhørende forskrift. Leverandører av kassasystemer kan etter 1. januar 2017 bare tilby kassasystemer som oppfyller de nye kravene.

Les mer >>
Flere artikler i nyhetsarkivet >>
Member of Nexia International
Disclaimer

NYHETER FRA REVISORFORENINGEN.NO

SØK I BRØNNØYSUNDREGISTRENE

  • Søk på navn eller organisasjonsnummer

KALENDER

  • 30.04.17.Innsending av forhåndsutfylt selvangivelse for lønnsmottakere og pensjonister
  • 05.05.17.Frist for innsending av a-melding
  • 15.05.17.Betaling av forskuddsskatt, personlige skattytere
  • 15.05.17.Frist for betaling av forskuddstrekk/arbeidsgiveravgift
Powered By Zetta