Sentrale skatte- og avgiftsendringer i Revidert nasjonalbudsjett 2017

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen noen endringer i vedtatte skatte- og avgiftsregler. De mest sentrale endringene er forslag om:

  • Nye og utvidede skattefavoriserte pensjonsordninger
  • Skatteinsentivordning for oppstartsselskap
  • Justeringer i reglene om finansskatt
  • Endringer i reglene om verdsettingsrabatt i formuesskatten

Se nærmere omtale av punktene under.

I tillegg kan det nevnes at regjeringen ønsker å gi en skattelette for pensjonister gjennom å øke minstefradraget for pensjonsinntekt. Endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2017.

 

 

Les mer

Aksjelovgivningen foreslås endret

Nærings- og fiskeridepartementet publiserte 21. april 2017 forslag om forenklinger i aksjelovgivningen. De vesentligste forslagene oppsummeres i det følgende:

Les mer >>

Nyheter vedrørende skatt og avgift

Vi viser til vårt nyhetsbrev av oktober 2016. Budsjettforliket som ble inngått 3. desember mellom regjeringspartiene medførte noen endringer i forhold til forslaget. I tillegg har vi omtalt enkelte andre nyheter vedrørende skatt og avgifter.

Les mer >>
Flere artikler i nyhetsarkivet >>
Member of Nexia International
Disclaimer

NYHETER FRA REVISORFORENINGEN.NO

SØK I BRØNNØYSUNDREGISTRENE

  • Søk på navn eller organisasjonsnummer

KALENDER

  • 31.05.17.Frist for betaling av tilleggsforskudd for å unngå rente
  • 31.05.17.Innsending av selvangivelse for selskap, elektronisk
  • 31.05.17.Innsending av forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende, elektronisk
  • 06.06.17.Innsending av momsopgave. Betaling av moms. Innsending av kompensasjonsoppgave
Powered By Zetta